สกุล Bortychium  

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Botrychium japonicum (Prantl) Underw.
   
ต้นนี้เป็นเฟิน Botrychium japonicum (Prantl) Underw. เป็นเฟินที่เหง้าตั้งตรง ก้านใบอวบน้ำ ในก็ค่อนข้างอวบน้ำ ใบที่เกิดอับสปอร์ อยู่ในก้านในเดียวกับใบจริง แต่จะมีความแคบกว่า สปอร์เป็นสีเหลือง เมื่อก่อนไม่เคยเห็นในเมืองไทย แต่เจ้าชาติพบเมื่อปีที่ผ่านมา และทรปนี้ก็มาพบอีก ผมไม่แน่ใจว่าเคยมีรายงานพบในเมืองไทยหรือไม่ แต่ที่รู้คือ หายากมาก