ตั้งแต่เริ่มปลูกเฟินต้นแรกเมื่อหลายปีก่อน ผมก็เริ่มสนใจเฟิน หรือจะ
เรียกว่าหลงไหลก็ได้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา....ลองค้นหาความรู้เรื่อง
เฟินจาก Internet ก็มีแต่เว็บไซต์ของต่างประเทศหาของที่คนไทย
ทำไม่พบ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ลองทำขึ้นมาบ้าง อาศัยข้อมูล
จากหนังสือและความรู้จากพี่ ๆที่สะสมเฟินอยู่ เนื้อหาอาจจะผิดเพี้ยน
ไปบ้างก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยเพราะผมไม่มีความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ภาษาที่ใช้ไม่ใช่ภาษาทางวิชาการเป็นคำพูดง่าย ๆ สไตล์ชาวบ้าน ถ้าผู้รู้ที่
ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือเกษตรกรมืออาชีพผ่านเข้ามาชมก็โปรดช่วย
ติติง-แนะนำด้วยเพื่อเป็นวิยาทานแก่ผมนะครับ..เฟินในบ้านเรามีมากมาย
หลายชนิดทั้งเฟินป่า และเฟินที่ปลูกกันทั่วไป โดยเฉพาะเฟินป่าในบ้านเรา
มีความสวยงาม แปลกตาเป็นอย่างมากเฟินบางชนิดเมื่อนำออกมาจาก
ป่าเราก็สามารถปลูกเลี้ยงได้เจริญงอกงามอย่างดี แต่บางชนิดก็ไม่สามารถ
ที่จะปลูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมอย่างเราได้ก็ขอวิงวอนว่าอย่านำออกมาเลย
ครับให้เค้าอยู่ในธรรมชาติเพื่อแต่งแต้มป่าเขา ลำเนาไพร ให้สวยงามจะ
ดีกว่า
ถ้าผมไม่เข้าใจผิดมากเกินไปอาจกล่าวได้ว่าโฮมเพจแห่งนี้คงเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่กล่าวถึงเรื่องเฟินล้วน ๆ อย่างเดียว ถึงแม้ว่าโฮมเพจเฟินไทยอาจไม่สวยงาม ไม่มีกราฟฟิคที่ดึงดูสายตาเหมือนที่อื่น ๆ แต่ผมก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ทำคนเดียว ไม่มีทีมงาน แค่มีผู้อยู่เบื้องหลังคอยให้กำลังใจ แต่ผมก็แบ่งกาย เทใจ เท่าที่จะมีเวลาทำได้ จึงทำให้โฮมเพจนี้เป็นโฮมเพจเล็ก ๆ ที่ซุกตัวอยู่เงียบ ๆ อยู่ในมุมของตัวเอง ....ผมหวังอย่างเหลือเกินเมื่อมีคนเข้ามาชมแล้วจะทำให้รู้จักเฟินมากขึ้น และอาจจะมีผลด้านการอนุรักษ์ต่อไปในภายภาคหน้า มารู้จักกับเฟินกันดีกว่าครับ  
ความหมายของคำว่าไทเฟิน...... ไท หมายถึง ความเป็นคนไท ความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร รักสงบ เป็นตัวตนของตนเอง ....เฟินก็คือ เฟิน