ศูนย์ไม้ดอก ไม้ประดับ นนทบุรี
ซอยช้าง
09-0214245

 

คุยเรื่องมอส บิโกเนีย ได้ที่เว็บบอร์ดไทเฟิน จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

http://www.212cafe.com/freewebboard/list2.php?user=thaifern

วัสดุเพาะเฟิน-วัสดุปลูกเฟิน

 

 

โอ่งมอสมีหลายรูปแบบ