ชื่อไทย :

ข้าหลวงหลังลายฟิลิปปินส์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium nidus cv.
้เหง้าตั้งตรง ลักษณะใบขึ้นรอบเหง้าเหมือนเฟินข้าหลวงทั่วไป ขอบใบหยัก ยาวเรียว ยาวประมาณ 30-100 ซ.ม. กว้าง 5-10 ซ.ม. เฟินต้นนี้อาจเกิดจากเชื้อไว้รัสที่อยู่ในต้น จึงทำให้เกิดใบลักษณะนี้