ชื่อไทย :

ข้าหลวงหลังลาย

ชื่อสามัญ :

Bird's Nest Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium nidus sp.
าเป็นเฟินอิงอาศัย มักเกาะอยู่ตามต้นไม้ และโขดหิน ลักษณะเหมือนเฟินข้าหลวงทั่วไป แตกต่างกันที่ใบเรียวเล็ก ค่อนข้างโปร่งใส ทำให้ก้านใบที่เป็นสีดำเด่นชัดขึ้น ร่องของเส้นใบค่อนข้างลึก ทำให้ลูบดูแล้วสากมือ