ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium
เป็นเฟินดินเหง้าเลื้อยสั้นๆ ใต้ดิน โคนก้านมีขนสีดำปกคลุม ยามประมาณ 20-30 ซ.ม. ใบเป็นแบบใบประกอบขนขนชั้นเดียว ค่อยข้างหนา ลักษณะรูปใบโค้งงอมาทางด้านหลัง ใบส่วนหนึ่งเว้าติดเส้นใบทำให้ดูเหมือนในฉีกขาด เฟินชนิดนี้พบในป่าดงดิบ ไม่ทราบที่ชัดเจน แต่ต้นที่เห็นในภาพได้จากป่าเขตอำเภออุ้มผาง