ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium acuminatum
เป็นเฟินที่พบตามพื้นดิน หรือตามต้นไม้ที่มีความชื้น พบในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นๆ ก้านใบยาวได้ถึง 1 ฟุต ใบเป็นแบบใบประกอบขนนกชั้นเดียว ใบที่ออกจากก้านค่อนข้างห่างกัน ใบยาวเรียว ขอบใบเป็นรอยหยักที่ปลายของรอยหยักเป็นรอยหยักได้อีก อับสปอร์เกิดเป็นเส้นเล็กตามเส้นใบ