ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium aethiopicum
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น ในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าตั้งตรง มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ที่เหง้า และโคนก้านใบ ก้านใบสีเขียว ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. ใบเป็นแบบ Pinnae มีได้ถึง 20 คู่ อัปสปอร์เกิดตามเส้นใบ ปลูกเลี้ยงไม่ยาก เฟินชนิดนี้บางครั้งอาจพักตัวในฤดูแล้ง พบได้ในภาคเหนือ ตะวันตก อีสาน ของประเทศ