ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium fontanum
เฟินจัดเป็นเฟินอิงอาศัย พบในป่าดงดิบชื้นในเขตรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซีย ไม่ในใจว่าพบในภาคใต้ตอนล่างของไทยด้วยหรือไม่ ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียวเส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีดำปกคลุม ใบเป็นแบบ Pinnate ก้านใบยาว 3-5 ซ.ม. ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากแต่ต้องอยู่ในที่ค่อนข้างร่มครึ้ม ต้องการความชื้นสูง