ชื่อไทย :

ข้าหลวงหลังลาย ป่าภาคใต้

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
พบในป่าทางภาคใต ้เหง้าตั้งตรง ลักษณะใบขึ้นรอบเหง้าเหมือนเฟินข้าหลวงทั่วไป ใบยาวเรียวสีเขียวเข้มจนเกือบดำ ก้านใบสีดำ ยาวประมาณ 30-60 ซ.ม. กว้าง 5-10 ซ.ม.