ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น ในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าตั้งตรง แต่เคลื่อนตัวไปข้างหน้า มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ที่เหง้า และโคนก้านใบ ก้านใบสีเขียว ใบแข็ง หนา มีร่องใบเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ยาวประมาณ 10-30 ซ.ม. กว้าง 5-10 ซ.ม. พบได้ในแป่าทางภาคใต้ของประเทศไทย