ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงเลื้อย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium batuense
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น ลักษณะเหง้าเลื้อย ดูลักษณะเหมือนครึ่งวงกมสีดำหรือน้ำตาลแก่ ความกว้างประมาณ 0.5-1.5 ซ.ม. เลื้อยแนบไปตามต้นไม้หรือโขดหิน ลักษณะใบยาวเรียว มีคลื่นเล็กน้อย ที่ปลายใบเกิดตา มีต้นใหม่ได้ อับสปอร์เป็นเส้นเหมือนเฟินข้าหลวงหลังลาย พบในป่าดงดิบชื้น ทางภาคใต้ เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลาเป็นต้น