ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium-crinicaule
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นในป่าสน หรือ ดิบแล้ง ส่วนใหญ่พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือง ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnae ก้านใบสีดำ ยาว 15-30 ซ.ม. อัปสปอร์เกิดตามเส้นใบ ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยากเนื่องจากต้องการความชื้นสูง ในบ้านเราต้องให้อยู่ในที่ร่มรำไร