ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงใบช้อน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium grevillei sp.
เฟินจัดเป็นเฟินอิงอาศัย ต้นนี้พบที่ป่าในจังหวัดเลย ตามโขดหินในป่าดิบแล้ง และป่าสนลักษณะใบหนาเป็นมัน รูปใบเหมือนใบหอกค่อนข้างกลมไม่ยาวเรียวเหมือนที่พบในภาคใต้ โคนใบเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด ก้านใบเหลี่ยม อับสปอร์เกิดเป็นเส้นใต้ใบเหมือนข้าวหลวงหลังลาย ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก โดยอาจใช้ดินปลูกธรรมดา หรือกาบมะพร้าวสับก็ได้ และควรอยู่ในแสงแดดไม่จัด