ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงใบช้อนอุ้มผาง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium grevillei sp.

เฟินจัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามโขดหิน และต้นไม้ที่มีความชื้น ลักษณะคล้ายกับเฟินข้าหลวงใบช้อนที่มีถิ่นกำเนิดที่อยู่ทางภาตใต้ของประเทศไทย ลักษณะใบเป็นรูปช้อน หรือหอก ก้านใบมีครีบ ที่แตกต่างคือ ใบค่อนข้างแข็ง และมีสีที่อ่อนกว่า

เฟินชนิดนี้มีรายงานพบที่ประเทศเวียดนาม