ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium grevillei
เฟินจัดเป็นเฟินอิงอาศัย พบมากในภาคใต้ ขึ้นอยู่ตามโขดหินในป่าคงดิบที่มีความชื้นสูง ผู้จัดทำเคยพบมากมายที่น้ำตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ.นครศรีธรรมราชอยู่ทั่วบริเวณน้ำตก ลักษณะใบหนาเป็นมัน รูปใบเหมือนใบหอก มีครีบที่ก้านใบ โคนใบเล็ก ก้านใบเหลี่ยม อับสปอร์เกิดเป็นเส้นใต้ใบเหมือนข้าวหลาวงหลังลาย ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก โดยอาจใช้ดินปลูกธรรมดา หรือกาบมะพร้าวสับก็ได้ และควรอยู่ในแสงแดดไม่จัด (ข้อมูลจากคุณร่มเกล้า1)