ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงไฮบริด

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินข้าหลวงที่กลายพันธุ์มาจากการเพาะสปอร์ ลักษณะเหง้าเหมือนข้าหลวงหลังลาย แต่ใบแตกเป็นแฉก