ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium interjection
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง ในป่าดงดิบชื้น ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnae ก้านใบสีดำ หรือมากกว่านั้น อัปสปอร์เกิดตามเส้นใบ ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยากเนื่องจากต้องการความชื้นสูง ในบ้านเราต้องให้อยู่ในที่ร่มรำไร