ชื่อไทย :

ข้าหลวงจีบ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินที่กลายพันธุ์มาจากเฟินข้างหลวง