ชื่อไทย :

ข้าหลวงหลังลาย

ชื่อสามัญ :

Bird's Nest Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium nidus
เฟินพบกระจายพันธุ์ทั่วประเทศไทย จัดว่าเป็นเฟินอิงอาศัย มักเกาะอยู่ตามต้นไม้ และโขดหิน ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวรูปทรงกระบอกอาจยาวได้เกิน 1 เมตร เป็นเฟินที่รู้จัก และนิยมปลูกกันทั่วไป เฟินข้าหลวงมีมากมายหลายชนิดทั้งที่เป็นเฟินป่า และเฟินที่กลายพันธุ์จากการเพาะสปอร์