ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium macrophyllum
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง พบในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ และภาคตะวันออก ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnae ก้านใบสีดำ ยาว 15-30 ซ.ม.ใบประกอบกว้างประมาณ 3-4 ซ.ม. ยาวประมาณ 6-8 ซ.ม. อัปสปอร์เกิดตามเส้นใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก