ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium nigrum
เป็นเฟินที่พบในป่าดงดิบ ส่วนใหญ่พบขึ้นตามภูเขาหินปูน ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย ลักษณะเหง้าตั้งตรง ความยาวก้านใบประมาณ 10-15 ซ.ม. ลักษณะใบเป็นแบบ pinnate อับสปอร์เกิดเป็นเส้นหลังใบ เฟินชนิดนี้บางครั้งจะพักตัวในหน้าแล้ง