ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium normale D.Don
เป็นเฟินดินเหง้าตั้งตรง ใบเป็นแบบ Pinnae มีได้ถึง 40 คู่ สีเขียวเป็นมัน ก้านสีน้ำตาลแก่ ถึงดำ ที่ก้านใบสามารถสร้างตาเกิดเป็นต้นใหม่ได้ อัปสปอร์เป็นริ้วหลังใบ เฟินชนิดนี้เกิดตามที่ใบไม้ทับถม หรือตามหินผุ พบได้ทั่วไปตามป่าดงดิบทั่วประเทศไทย เป็นเฟินที่ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก