ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium oblongifolium
เป็นเฟินที่พบในป่าดงดิบ ขึ้นตามต้นไม้หรือโขดหิน หรือบางครั้งบทตามพื้นดินที่มีใบไม้ทับถม ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นสีน้ำตาลเข็ม ก้านยาวประมาณ 1 ฟุต ลักษณะใบเป็นแบบ pinnate ใบกว้างประมาณ 3 ซ.ม. ยาว 4-5 ซ.ม. มีใบได้เกือบ 10 คู่ ขึ้นไป ใบแต่ละคู่จะเกิดตรงข้ามกัน อับสปอร์ยาวตามเส้นใบสั้นๆ เฟินชนิดนี้สามารถเกิดตาและต้นจากใบได