สกุล Hemionitis

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Hemionitis palmata
เป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้น ก้านใบสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. ยาว 3-5 ซ.ม. ลักษณะใบมีขนสีขนสีขาวปกคุลมทั้งด้านหน้าด้านหลัง ใบกว้างประมาณ 3-3 ซ.ม. ยาวประมาณ 2-4 ซ.ม. เส้นใบสีดำ อับสปอร์เกิดเป็นเส้น ด้านหลังใบ พบได้ใบป่าดงดิบทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่ระดับความสูงประมาณ 1,200-1,800 เมตา จากระดับน้ำทะเล