ชื่อไทย :

ข้าหลวงหลังลายปาปัวนิวกินี

ชื่อสามัญ :

Bird's Nest Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium nidus
เฟินพบกระจายพันธุ์ในหมู่เกาะปาปัวบิวกินี จัดว่าเป็นเฟินอิงอาศัย มักเกาะอยู่ตามต้นไม้ และโขดหิน ลักษณะเหมือนเฟินข้าหลวงหลังลายที่เห็นกันทั่วไป แต่ลักษณะเด่นก็คือใบจะเป็นคลื่นตลอดทั้งใบเห็นได้ชัดเจน