ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium pellucidum Lank
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น มีมอสปกคลุม เหง้าตั้งตรงมีเกล็ดสีดำปกคลุม ก้านใบสีดำ อับสปอร์เกิดตามร่องใบ เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก ดินปลูกควรผสมทราบหยาบประมาณ 1 ส่วน เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้ดี