ชื่อไทย :

ข้าหลวงหลังลายปาปัวนิวกินี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium phyllitidis ssp. Malesicum
เฟินพบกระจายพันธุ์ในหมู่เกาะปาปัวบิวกินี จัดว่าเป็นเฟินอิงอาศัย มักเกาะอยู่ตามต้นไม้ และโขดหิน ลักษณะใบวนรอบเหง้า เหง้าตั้งตรงแต่จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้า เกล็ดสีน้ำตาลที่เหง้า ใบหนา-แข็ง ยาวเรียวเหมือนดาบ ยาวได้ถึง 1 เมตร กว้างได้ถึง 10 ซ.ม. เส้นกลางใบเป็นสันนูน อับสปอร์เกิดเป็นเส้นกว้างประมาณ 2 .ม.ม เกิดเป็นด้านหลังใบการเกิดห่างๆ ไม่ชิดกันเหมือนเฟินข้าหลวงหลังลายทั่วไป ความยาวของอับสปอร์ประมาณ 3 ใน 4 ของความยาวเส้นใบ