ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium pseudoangustum
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง ในป่าดงดิบ พบได้ทางภคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหง้าเลื้อยสั้น มีขนสีทองปกคลุม ลักษณะใบยาวเรียว ยาวประมาณ10-20 ซ.ม. กว้าง 2-3 ซ.ม. ใบขึ้นจากเหง้าไม่มีก้านให้ห็นได้ชัดเจน เส้นกลางใบเป็นสันนูนทั้งด้านหน้า-หลัง อัปสปอร์เกิดทำมุมกับ 45 องศากับเส้นกลางใบ