ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงราชินี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aplenium nidus cv. beauty queen
เป็นเฟินข้าหลวงที่กลายพันธุ์มาจากการเพาะสปอร์ ลักษณะเหง้าเหมือนข้าหลวงหลังลาย แต่ใบแตกเป็นแฉกหมือนเฟินเขากวาง เฟินชนิดนี้ไม่มีสปอร์