ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium simplicifrons
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง ในป่าดงดิบชื้น ลักษณะเหง้าตั้งตรงเหมือนเฟินข้าหลวงหลังลาย ใบหนา ยาว 10-15 ซ.ม. กว้าง 1-2 ซ.ม. เส้นกลางใบ และเส้นใบเป็นสันนูน อับสปอร์เป็นเส้น ความกว้างประมาณ 1 ซ.ม. มีระยะห่างระหว่างอับสปอร์ประมาณ 2-3 ซ.ม. มีเยื่อใสบางๆ ปกคลุม เฟินชนิดนี้พบได้ทางภาคใต้ของประเทศไทย