ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงกลายพันธุ์ฟิลิปปินส์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aplenium nidus cv. snowwhite beauty
เป็นเฟินข้าหลวงกลายพันธุ์จากประเทศฟิลิปปินส์ ลักษณะขอบใบหยักเป็นพูสม่ำเสมอ