ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงเลื้อย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น ลักษณะเหง้าสูง มีขนสีน้ำตาลปกคลุม พาดไปตามต้นไม้ หรือโขดหิน ใบยาวเรียว อับสปอร์เหมือนกันเฟินข้าหลวงหลังลาย