ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium temerum forst.
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง ในป่าดงดิบชื้น ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnae 20 pais หรือมากกว่านั้น ก้านสีเขียว อัปสปอร์เกิดตามเส้นใบ อัปสปอร์นูนเห็นได้เด่นชัดจากด้านหน้าใบ ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยากเนื่องจากต้องการความชื้นสูง