ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium treemaidenhair
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง ในป่าดงดิบชื้น เหง้าตั้งตรง การเรียงตัวของใบเป็นวงกลม ที่เรียกว่า rosette ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnae ในหนึ่งก้านมี 10 ใบ หรือมากกว่านั้น อัปสปอร์เกิดตามเส้นใบ ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยากเนื่องจากต้องการความชื้นสูง