ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium yoshinagae
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง ในป่าดงดิบชื้นทั่วประเทศไทย ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnae ก้านใบสีดำ ยาว 15-30 ซ.ม. อัปสปอร์เกิดตามเส้นใบ ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยากเนื่องจากต้องการความชื้นสูง ในบ้านเราต้องให้อยู่ในที่ร่มรำไร