ชื่อไทย :

กูดก้านแดง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Anisocampium cumingianum
จัดเป็นเฟินดินที่หาค่อนข้างหายาก ขึ้นตามดินที่มีใบไม้ผุทับถม พบได้ในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง มีเหง้าสีขาวอวบน้ำเลื้อยใต้ดิน ลักษณะก้านอวบน้ำสีแดง หรือน้ำตาลแก่ เส้นใบเป็นสีแดง ถ้าอยู่ในที่ร่มครึ้มใบอาจเป็นสีตองอ่อน ก้านและใบยาวได้ถึง 30 ซ.ม. กว้าง 15 ซ.ม. อับสปอร์เกิดทั่วทั้งใบ ปลูกเลี้ยงในบ้านเราได้ไม่ยาก เฟินชนิดนี้พักตัวฤดูแล้ง เฟินชนิดนี้พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบที่ความสูงระดับ 500-1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทางภาคเหนือ เช่น ดอยเชียงดาว ดอยอินทนนท์จ.เชียงใหม่ ภูลังกา จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ตาก ภาคกลางพบที่ปารจีนบุรี กาญจนบุรี เป็นต้น