ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Athyrium dissitifolium
เป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้น มีขนสีทองปกคลุม ก้านสีแดง ที่โคนก้านมีขนสีทองปกคลุม ลักษณะที่โคนใบเป็นเหมือนปีกนก ความยาวของก้านรวมใบประมาณ 30 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นขีดเล็ดๆ ทำมุมกับเส้นกลางใบ เฟินชนิดนี้พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบที่ความสูงระดับ 600-1500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทางภาคเหนือ เช่น ดอยเชียงดาว ดอยอินทนนท์จ.เชียงใหม่ ภูลังกา จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ตาก