สกุล Diplazium
  -

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Diplazium esculentum sp.
เฟินพบกระจายพันธุ์ทั่วประเทศไทยตามบริเวณลำธาร เหง้าตั้งตรงสูงได้ถึง 1 เมตร มีขนสีนำตาลแก่ปกคลุม (ต่างกับกูดกิน) รากบางส่วนเกิดจากโคนใบเลื้อยลงมาด้านล่าง ใบอ่อนมีแถบสีขาวหรือเขียวอ่อนเป็นเส้นอยู่ข้างก้าน ก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร ความกว้าง ของใบได้ถึง 80 ซ.ม. อับสปอร์ เกิดเป็นแถบเรียงเป็นระเบียบ