ชื่อไทย :

กูดกินปลายแฉก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Diplazium esculentum spp.
กลายพันธุ์มาจาก กูดกิน กูดห้วย ลักษณะโดยรวมทุกอย่างเหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่ปลายในแตกแฉกเป็นฝอย