ชื่อไทย :

กูดเปือย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Anisocampium cumingianum
เฟินพบกระจายพันธุ์ทั่วประเทศไทย ในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง จัดเป็นเฟินดินมีเหง้าสีเขียวเลื้อยไปตามพื้นดิน (ข้อมูลอื่น ๆ ยังมีไม่เพียงพอ)