ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Athyrium mackinnonii
จัดเป็นเฟินดิน ขึ้นตามริมลำธาร หรือที่ใบไม้ผุทับถม พบได้ในป่าดงดิบทั่วประเทศ ลักษณะเหง้าเลื้อยมีเกล็ดสีดำปกคลุม โคนก้านสีดำ ลักษณะใบเกิดได้ 3-5 คู่ ก้านแ ละใบยาวได้ถึง 1 ฟุต กว้าง 15-20 ซ.ม.อับสปอร์เกิดบริเวณปลายใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก