ชื่อไทย :

กูดเจดีย์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-

เป็นเฟินดิน เหง้าตั้งตรง มีขนสีน้ำตาลแก่ปกคลุม ใบประกอบขนกชั้นเดียว ใบยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. กว้าง 5-8 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นเส้นยาวตลอดเส้นใบ ความกว้างประมาณ 1 ม.ม. รากของเฟินชนิดนี้เลื้อยได้ยาวและสามารถพัฒนาเป็นตาเกิดเป็นต้นใหม่ได

เฟินชนิดนี้เป็นต้นที่มีการเจริญเติบโตที่ช้ามาก