ชื่อไทย :

กูดตั่ง, อุ้งตีนหมี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินดิน ผมมากตามภูเขาในเขตภาคเหนือ เป็นเฟินที่มีเหง้าตั้งตรง สูงได้ถึง 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-20 ซ.ม. แตกกิ่งก้านสาขาได้ ที่ปลายเหง้ามีขนสีทองปกคลุม ใบอ่อนมีสีส้มจัดสวยงามมาก ก้านใบยาวได้ถึง 50 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. สปอร์เกิดเป็นร่องตามเส้นของใบประกอบทั้งสองด้าน