สกุล Woodwardia
   


ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

woodwardia
เป็นเฟินดิน พบใบป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยเรา ลักษณะเหง้าตั้งตรง มีขนสีน้ำตาลแก่ เป็นมันเงาปกคลุม ก้านใบยาวได้ 50 ซ.ม. มีขนสีเดียวกันปกคลุมด้วยเช่นกัน ใบเป็นแบบในประกอบขนนกสองชั้น ใบค่อนข้างหนา สีของใบเป็นสีเขียวอ่อน ที่ใบประกอบมีร่องลึกตามความยาวของใบ หลังใบมีขนสีขาวปกคลุม อับสปอร์เกิดเป็นเส้นเล็กๆ บริเวณเส้นใบ ทั้งสองด้าน เกอดคู่ขนานกันไปจนเกือบถึงสุดปลายใบ