ชื่อไทย :

อ้ายหัวเป็ด

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Cyathea contaminans
เป็นเฟินดิน สูงได้หลายเมตรลักษณะใบคล้ายหัสดำ แต่ใบประกอบจะเป็นร่องลึกกว่าหัสดำ โคนก้านใบขนสีทอง หรือน้ำตาลอ่อนปกคลุม จนถึงกลางก้านใบ อัปสปอร์เกิดเป็นแถวขนานกันกับเส้นของใบประกอบ เฟินชนิดนี้พบได้ตามป่าดิบชื้นทั่วไป ปลูกเลี้ยงในสภาพอย่างบ้านเราได้ไม่งดงามนักเนื่องจากสภาพความชื้นของบรรยากาศไม่เหมือนในป่าดงดิบ