ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Monachosorm henryi chist.
เป็นเฟินดิน เหง้าตั้งตรง ใบเป็นแบบใบประกอบขนนก ความกว้างรวมของใบประมาณ 30-50 ซ.ม. ยาว 50-80 ซ.ม. ก้านใบสีเขียว ลักษณะพิเศษที่ก้านใบจะมีส่วนที่คล้ายกลีบของดอกไม้งอกออกมา เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 1-2 ซ.ม. กลีบกลม มี 4 พูเ สีเขียวคลือบด้วยขนบางๆ สีทอง เป็นเฟินที่พบในป่าดงดิบที่ระดับความสูง 1,800-2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยังไม่ทราบกระจายพันธุ์ว่าในเมืองไทยพบที่ไหนบ้าง ต้นที่อยู่ในภาพพบที่ยอดเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง