ชื่อไทย :

หัสดำ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Cyathea podophlla
เป็นเฟินดิน สูงได้หลายเมตรลักษณะใบคล้ายหัสดำ แต่ใบประกอบละเอียดเป็นร่องตื้นกว่าเฟินอ้ายหัวเป็ด อัปสปอร์เกิดเป็นแถวขนานกันกับเส้นของใบประกอบ เฟินชนิดนี้พบได้ตามป่าดิบชื้นทั่วไป ปลูกเลี้ยงในสภาพอย่างบ้านเราได้ไม่งดงามนักเนื่องจากสภาพความชื้นของบรรยากาศไม่เหมือนในป่าดงดิ บ เพื่อนของผู้จัดทำซึ่งอยู่ทางภาคใต้เล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็ก เคยตัดต้นหัสดำ มาทำเป็นแพล่องเล่นไปตามลำธารใช้แทนแพไม้ไผ่ได้ดีมาก