ชื่อไทย :

กูดต้น

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Cyathea podophylla
เป็นเฟินดิน สูงได้ 5-6 เมตร เหง้าตั้งตรงในขนสีน้ำตาลแก่ปกคลุม ก้านมีน้ำตาลอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบเป็นแบบใบประกอบขนนก 2 ชั้น อับสปอร์เกิดเรียงเป็นแถวตรงกลางใบ พบได้ใบป่าดงดิบชื้นทั่วประเทศไทย ที่ระดับความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล