ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

Highland Lace fern

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Cyathea tomentotossima
เป็นเฟินดิน เหง้าตั้งตรง มีความสูงได้หลาย เมตรมีขนสีทอง หรือน้ำตาลแก่ปกคลุมตั้งแต่เหง้าจนถึงก้านใบ ใบเป็นแบบขนนก 2 ชั้น ยาวประมาณ 1-2 เมตร กว้าง 0.5-1 เมตร อัปสปอร์เป็นวงกลมเรียงตามขอบใบ